Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 4:

Powiat Lubelski otrzymał grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID-19

Utworzono dnia 25.08.2020

Dzięki unijnemu dofinansowaniu Powiat Lubelski otrzymał grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID-19 w ramach projektu pn.: „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” nr: POWR.02.08.00-00-0108/20, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym na kwotę 729 164,29 złotych.
 

Celem projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia i zdrowia mieszkańców i personelu DPS a przewidziane w projekcie działania, związane z udzielaniem grantów, mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

 

Projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

czytaj dalej... na temat: Powiat Lubelski otrzymał grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID-19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje drugą turę projektu „Czas na aktywność!”

Utworzono dnia 24.08.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje drugą turę projektu „Czas na aktywność!”, którego głównym celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno- zawodowej osób z niepełnosprawnością z terenu Powiatu Lubelskiego.


W II etapie projektu bierze udział 40 osób. Uczestnicy wzięli udział w formach wsparcia takich jak: poradnictwo zawodowe które miało na celu pomoc w wyborze kierunku szkolenia dostosowanego do indywidualnych potrzeb klienta oraz zapotrzebowania na rynku pracy, wsparcie psychologiczne, coaching, wyjazd warsztatowy, trening kompetencji społecznych, trening kompetencji życiowych.


Większość Uczestników zakończyło już etap szkoleń zawodowych. W obecnej turze otworzyły się kierunki takie jak: pomoc kuchenna/kucharz, florystyka, pracownik ochrony fizycznej, pracownik biurowy, organizacja eventów. Wiele osób rozpoczęło 3 miesięczny staż zawodowy u wybranego przez siebie pracodawcy. Uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe i stażowe, a także zwrot kosztów przejazdu na wszystkie formy wsparcia organizowane w ramach projektu.

czytaj dalej... na temat: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje drugą turę projektu „Czas na aktywność!”

Bon turystyczny – nowe wsparcie dla rodzin

Utworzono dnia 24.07.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie informuje, iż w dniu 17.07.2020r. weszła w życie Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym. Świadczenie w formie bonu przysługuje osobie mającej w dniu wejścia w życie ustawy przyznane prawo do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci lub przyznane prawo do dodatku wychowawczego, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

czytaj dalej... na temat: Bon turystyczny – nowe wsparcie dla rodzin

„Pomoc dla mieszkańców gminy Niemce ”

Utworzono dnia 09.07.2020

  W związku z wydaniem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie decyzji stwierdzającej brak przydatności wody do spożycia i do celów socjalno-bytowych z powodu wystąpienia w niej obecności bakterii coli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie na...

czytaj dalej... na temat: „Pomoc dla mieszkańców gminy Niemce ”

Powiatowe Centrum Pomocy w Lublinie informuje, że od czerwca stopniowo zostaje wznawiana działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej

Utworzono dnia 09.07.2020

Powiatowe Centrum Pomocy w Lublinie informuje, że od czerwca stopniowo zostaje wznawiana
działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) - placówki dziennego pobytu i rehabilitacji dla
osób z niepełnosprawnościami. Aby uczestnicy i pracownicy WTZ-ów byli bezpieczni w trakcie
pandemii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej przeznaczyły ponad 17 mln zł z funduszy unijnych na środki ochrony osobistej. Wsparcia
będzie udzielać Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Z pomocy
będą mogły skorzystać wszystkie instytucje prowadzące WTZ, czyli samorządy oraz organizacje
pozarządowe, a także te podmioty, które mają podpisane umowy z PFRON na prowadzenie w 2020
roku bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Fundusze będzie można przeznaczyć
na zakup środków ochrony osobistej (na przykład maseczek, przyłbic, rękawiczek) i środków
dezynfekcyjnych.

czytaj dalej... na temat: Powiatowe Centrum Pomocy w Lublinie informuje, że od czerwca stopniowo zostaje wznawiana działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków do programu „Dobry Start”.

Utworzono dnia 19.06.2020

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków do programu „Dobry Start”. 

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Przyznanie świadczenia jest niezależne od posiadanego dochodu. Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

czytaj dalej... na temat: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków do programu „Dobry Start”.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 498

W poprzednim tygodniu: 714

W tym miesiącu: 498

W poprzednim miesiącu: 2697

Wszystkich: 78488